Lá mồng tơi khổng lồ không xịt phân bón

Cây rau mồng tơi trồng trước nhà, không phân thuốc, xanh tự nhiên. Lá rau mồng tơi to khổng lồ, to gấp đôi bàn tay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s