PRODUCT vs. PROJECT

Nghiên cứu một hồi vẫn không thấy thỏa mãn nên note vài dòng tự phục vụ bản thân…

Product – sản phẩm: là một khái niệm hay ho, ai thấy sản phẩm thì cũng biết nó là sản phẩm. Ai cũng dễ dàng phân biệt đâu là sản phẩm và đâu là dịch vụ (service). Nhưng định nghĩa cho rõ ra, sản phẩm là gì, thì có vẻ không dễ chút nào. Thôi thì chấp nhận cái sự hiểu của mỗi người. Sự hiểu của mình: sản phẩm là cái gì đó hữu hình có thể phục vụ nhu cầu cho một nhóm đối tượng người dùng. Sản phẩm thành công khi nó giải quyết được nhu cầu của nhóm người dùng đó.

Ví dụ: công ty mình cung cấp dịch vụ phát triển các sản phẩm phần mềm. Các sản phẩm mà bên mình phát triển có thể website, ứng dụng di động. Công ty mình cũng tự phát triển cho mình một vài sản phẩm, nhưng đầu tư không nhiều. Lý do là kiếm tiền từ dịch vụ thì ổn định và dễ hơn là từ sản phẩm.

PRODUCT vs. PROJECT
Project – dự án: là một khái niệm hay ho nữa, định nghĩa nó khá dễ và thống nhất nhưng mà không phải ai xài từ dự án cũng biết nó là gì. Dự án là một chuỗi các công việc (task) liên quan tới nhau, có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nhằm tạo ra một kết quả cụ thể. Dự án thành công khi tạo ra được kết quả như mong muốn với thời gian và chi phí đã xác định ban đầu.

Ví dụ: mình cố gắng nhóm công việc của công ty mình thành dự án. Đa số các dự án là làm cho khách hàng, thời gian và chi phí đã thỏa thuận trước, kết quả tạo ra là sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Một số các dự án là làm cho công ty, thời gian và chi phí dự trù trước, kết quả là một KPI nào đó. Tuy vậy, vẫn có nhiều nhóm công việc diễn ra thường xuyên, lặp lại, nhưng khó xác định thời gian kết thúc và kết quả khá mơ hồ. Nhóm công việc này gọi là vận hành (operation).

Như vậy thì… một product có thể là kết quả của một project hoặc nhiều project. Một project có thể tạo ra một product, nhiều product hoặc không có product nào.

(Hai Nhan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s