Tại sao bạn nên mua nhượng quyền

1.Doanh nghiệp nhượng quyền sẽ chuyển giao cho bạn một Mô hình kinh doanh – (ai muốn tìm hiểu sâu thêm thì search Business Model Canvas) – đã được chứng minh là thành công.

2.Doanh nghiệp nhượng quyền sẽ hỗ trợ cho bạn về mặt đào tạo nhân sự, cách thức tạo ra sản phẩm quy chuẩn. hệ thống tài chính và hỗ trợ về marketing. Tóm lại, tất cả những kinh nghiệm tạo nên thành công doanh nghiệp nhượng quyền sẽ được chuyển giao cho bạn để đảm bảo bạn sẽ có thành công một cách dễ dàng nhất.


3.Bạn được quyền sử dụng thương hiệu, vốn là một trong những giá trị lớn nhất của doanh nghiệp. Thành Rome không thể xây trong 1 ngày. Thương hiệu không thể tự nhiên mà có được vị trí trong tâm trí khách hàng. Có được một thương hiệu tốt, bạn sẽ dễ dàng có doanh thu và có được một lượng khách hàng trung thành ngay lập tức.

(Hoang Tung)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s