Chiến lược thử nghiệm của Uber

Uber đang thực sự nghiêm túc với Trade Marketing khi tiến đánh các trung tâm thương mại lớn, với mục đích chính để tuyển thêm tài xế, và đi kèm đó vẫn là quảng bá thương hiệu và tăng thêm người dùng. Ở VN, Uber đã triển khai Offline tại nhiều hội chợ, triễn lãm…nhưng ở ngay tại California, địa bàn chính nơi đặt tổng hành dinh Uber, hiện nay chiến lược này chỉ mới nằm trong giai đoạn thử nghiệm, với 1 trung tâm thương mại lớn ngay tại Silicon Valley và 1 tại Los Angeles.

Chiến lược thử nghiệm của Uber
$7, 500 sẽ là thu nhập đảm bảo tháng đầu tiên nếu trở thành tài xế Uber.

(Duy Nguyễn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s