Toà nhà Viettel An Giang

Công trình tòa nhà Viettel An Giang và một phần đại công trường phường Mỹ Hòa – khu vực xây dựng các công trình lớn hiện nay của thành phố Long Xuyên như khu đô thị Golden City An Giang, khu hành chính TP. Long Xuyên, khu hành chính tỉnh An Giang.

toà nhà viettel an giang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s