Nuôi trùn quế và đất phân trùn quế

Từ khi tìm hiểu về trùn quế tôi đã bắt đầu say mê nó và chắc chắn rằng sẽ tìm hiểu sâu và rộng hơn về vai trò và công dụng của nó đối với nông nghiệp bền vững.

nuôi trùn quế và đất phân trùn quês

P.s Trùn quế là một loại sinh vật lưỡng tính, giao phối chéo, có tuổi thọ tối đa trong điều kiện tối ưu của tự nhiên lên đến 10 năm ( Nhiệt độ từ 18 – 22 oC và pH tối ưu là từ 5 – 7). Nếu không gặp thiện địch thì chúng sẽ sống trung bình khoảng 6 năm ở điều kiện thường, trong điều kiện nuôi nhân tạo chúng có thể sống được 2 năm.

(Minh Vuong)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s